Production of Soldering masks

To increase the quality and yield of solder for soldering assemblies with an irregular contour of the solder mask-effective solution. We design and manufacture of such masks from composite materials and metallic materials.

Výroba pájecích masek

Pro zvýšení kvality a výtežnosti pájení i pro pájení sestav s nepravidelným obrysem jsou výhodným rešením pájecí masky. Provádíme konstrukci a výrobu pájecích masek z kompozitních materiálu a kovových material.